Principes 

Dit symbool staat voor oneindigheid. Voor Continu. Integenstelling tot het Nu en het Doen. Woorden die hier passen zijn 'rustig', 'intuïtief', 'idealistisch', 'visionair'.

Principes 

Dit symbool staat voor oneindigheid. Voor Continu. Integenstelling tot het Nu en het Doen. Woorden die hier passen zijn 'rustig', 'intuïtief', 'idealistisch', 'visionair'.

Wil je meer lezen?

Er zijn ook verschillende blijvende principes binnen het model. Eenvoudige principes, maar in het dagelijks leven niet altijd makkelijk om toe te passen:

1. Van of/of naar en/en keuzes. Vaak voelen we ons gedwongen om of/of keuzes te maken. Vooral als er veel stress is. Ik kies voor deze relatie of ik verbreek deze. Ik moet een andere baan. Maar je keuzes in je privé of werk hoeven niet zo zwart/wit te zijn. Er zijn altijd meerdere alternatieven denkbaar. Dat noemen wij het en/en bewustzijn. In het Spot-Light model maken we al je mogelijke keuzes zichtbaar.

2. Spanning zet aan tot actie. Er is meestal een verschil tussen je gevoel, je denken en je handelen en dat verschil komt in het model aan het licht. Dat verschil levert spanningen op en die spanningen zorgen voor energieverlies. En je vervalt dan sneller in of/of keuzes. Als je volledig bewust bent van de spanningen en ze zonder oordeel kunt voelen, verminderen deze. Vanuit die ontspanning ontstaan alternatieven die je voelen, denken en handelen op 1 lijn brengen. Dat noemen we alignment. En dat maakt je een vrijer en blijer mens.

3. Bewust Oordelen. Er is een verschil tussen oordelen en veroordelen. We veroordelen vaak onszelf en de ander en dat zet ons vast. We veroordelen waar we staan in het leven of hoe de ander zou moeten veranderen. Als je meer bewust oordeelt - vooral in moeilijke situaties - kun je vrijer kiezen voor ander gedrag.

Wil je nog meer? Neem dan contact met ons op :-) .