Gedrag

FOR NOW/NU

Dit symbool staat voor het Nu. Voor Dit Moment. En dan bedoelen we het Tijdelijke. Dus dat 'Nu' kan in het verleden, in het heden en ook in de toekomst liggen. Het staat voor Korte Termijn, voor Actief en voor Materieel.

Het staat voor daar waar je dingen praktisch doet. Je focust je hier op de oplossingen. Je communiceert specifiek en zeer concreet. Je besluitvorming is afhankelijk van de situatie die zich nu aandient. Dat doe je dus meer ad-hoc. Soms beklemt dat en soms werkt dat bevrijdend.

In moeilijke situaties vervallen we meestal in ons ingesleten gedrag. Dat is beklemmend en kost veel energie. We draaien in cirkeltjes en komen er niet uit. Bij Spot-On brengen we dat gedrag in 30 zelfobservaties in kaart en vatten het samen in je persoonlijke motto. Wil je hier meer over lezen dan kan dat in het E-book. We helpen je op weg met alternatieven. In een kort traject stap jij eindelijk uit je cirkel. 

Van cursussen, trainingen en therapie kun je een stuk wijzer worden, maar de inzichten leiden niet altijd (structureel) tot ander gedrag. Dat komt omdat inzichten ‘nieuw’ zijn en dus niet geïnternaliseerd. De patronen die wel zijn ingesleten nemen dan snel weer de overhand. Je ego wil immers risico’s vermijden en strijdt tegen nieuw gedrag. Bovendien zijn de vele nieuwe inzichten en technieken ('trucjes') vaak ook te veel om te verwerken. Daarom werkt Spot-On met een specifiek voor en door jou geformuleerd kort persoonlijk levensmotto dat je blijvend tot ander gedrag brengt.

Wil je meer lezen?